Abychom mohli vaše dítě zaregistrovat, potřebujeme níže uvedené iniciály.

Na uvedený e-mail zašlete:

jméno a příjmení

pasová fotografie

rodné číslo

adresu

 
Poté se vše zadá do systému, který vygeneruje formulář, který vám zašleme a rodič ho potvrdí podpisem a až poté co budeme mít potvrzený formulář společně s lékařskou prohlídkou, tak vám bude vydán registrační průkaz. 
Minimální věk dítěte pro vytvoření registračního průkazu je 5 let.

 

Krátké zprávy

Příspěvky 2018 - 2019

11.05.2018

Příspěvek se platí převodem na číslo účtu 2551050257/0100 s variabilním symbolem, který bude obsahovat "rok narození, měsíc narození, den narození" (příklad: 20000919, tzn. dítě narozené 19.9.2000). Do zprávy pro příjemce doplňte jméno a příjmení dítěte. Výše příspěvku je:

  • částku 7000,- za sezonu a je třeba, aby příspěvek byl uhrazen ve dvou splátkách 3500,- do 5.června a 3500,- do 5. listopadu. Druhé dítě platí vždy polovinu, třetí zaplatí 500,- Kč.. Příspěvky platíme od ročníku narození 2010 a starší.
  • částku 1000,- platí v jedné splátce do 5.6 ročník 2011 a mladší (způsob - viz. výše)