Dovolujeme si vás touto cestou informovat, že výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje z.s. na svém zasedání dne 7. 5. 2019 schválil vnitřní směrnici č. 106 upravující výši a způsob placení poplatku za oprávnění hráče startovat v soutěžích ČSLH.

Touto směrnicí je stanoveno, že za každého hráče, který se chce účastnit mistrovských soutěží ČSLH musí být uhrazen prostřednictvím registračního systému ČSLH tzv. „aktivační poplatek“, u hráčů, kteří dovrší či dovršili v příslušné sezóně 20. rok věku, a starších činí tento poplatek 200 Kč (věková kategorie seniorů), u hráčů mladších 100 Kč.

 

V této souvislosti si dovoluji připomenout, že zavedení tohoto poplatku je jednou ze základních podmínek, kterou musí ČSLH ze zákona splnit, aby mu, resp. jednotlivým klubům, vznikl nárok na státní dotace poskytované ministerstvem školství a tělovýchovy.

 

Nebude-li tzv. „aktivační poplatek“ za hráče uhrazen, nebude možné takového hráče přidat do zápisu o utkání, který bude od nové sezóny vyplňován výhradně elektronicky prostřednictvím k tomu určeného elektronického systému ve všech soutěžích řízených ČSLH.

 

Za hráče, kteří včas uhradí příspěvky, tento poplatek zaplatí oddíl. Hráčům, kteří včas nezaplatí příspěvky, bude částka příspěvků navýšena o 100,- (Jun + "B" 200,-) Kč.

Krátké zprávy

FOTO 2019

21.10.2019

Všechny kategorie - v pondělí 28.10.2019 proběhne týmové fotografování a fotografovaní pro soupisky na web. Foto proběhne vždy na úvod tréninku.


Příspěvky 2019 - 2020

20.10.2019

Příspěvek se platí převodem na číslo účtu 2551050257/0100 s variabilním symbolem, který bude obsahovat "rok narození, měsíc narození, den narození" (příklad: 20000919, tzn. dítě narozené 19.9.2000). Do zprávy pro příjemce doplňte jméno a příjmení dítěte. Výše příspěvku je:

  • částku 8000,- za sezonu a je třeba, aby příspěvek byl uhrazen ve dvou splátkách 4000,- do 5.června a 4000,- do 5. listopadu. Druhé dítě platí vždy polovinu, třetí zaplatí 1000,- Kč.. Příspěvky platíme od ročníku narození 2011 a starší.
  • částku 1000,- platí v jedné splátce do 5.6 ročník 2012 a mladší (způsob - viz. výše)

Program říjen

13.10.2019

ŘÍJEN:

utkání U7+U9 U11 U13 U15 U17  U20


Výměna výstroje

01.09.2019

Pokud potřebuje vyměnit výstroj, kontaktujte Pavla Hejňáka - 602193360 a domluvte si s ním termín výměny.